Υποστήριξη

Η εγγύηση για τα προϊόντα που εισάγουμε ισχύει για 12 μήνες από την έκδοση του τιμολογίου μας. 
 
Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
 
 
Βασ.Τζαφέρη 14, Αθήνα
τηλ.: 210 3426021, fax: 210 3426288 
 
 
 
 
elsqarzh-CNenfrdeitru